Kis­ta Ga­laxy nol­la­de igen

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Ga­laxy bör­ja­de hös­ten med att vin­na mot Upsa­la IF. Men ef­ter det har två 0-3-för­lus­ter följt. Först mot Tä­by FK och i fre­dags mot IFK Li­din­gö. Ef­ter 15 om­gång­ar lig­ger Kis­ta Ga­laxy på ne­ga­tiv kval­plats. Sju mat­cher åter­står av sä­song­en i Di­vi­sion 3 öst­ra Sve­a­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.