Brän­ner mo­pe­der in­te bi­lar

Vi i Kista - - NYHETER -

An­ta­let bil­brän­der har mins­kat i Jär­va i som­mar, men fler mo­pe­der har brun­nit. An­led­ning­en är att det är mo­pe­der som nu­me­ra an­vänds vid brott.

– Vid i stort sett al­la grova brott idag så an­vänds mo­pe­der. Och det har vi sett spe­ci­ellt den här som­ma­ren, sä­ger söd­ra Jär­vas po­lis­chef Jör­gen Ohls­son till P4 Stock­holm.

Vid fle­ra av rå­nen i Kis­ta gal­le­ria den se­nas­te ti­den har rå­nar­na kört in i cent­rum på mo­pe­der och se­dan öpp­nat eld. Där­för sat­sar po­li­sen nu på att hit­ta de for­don som an­vänds vid grova brott. De för­stärk­ta in­sat­ser­na syf­tar till att stö­ra dem som be­går brott och på så sätt ar­be­ta brotts­före­byg­gan­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

MOPED. Vid fle­ra av rå­nen i Kis­ta gal­le­ria den se­nas­te ti­den har rå­nar­na kört in i cent­rum på mo­pe­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.