29 AU­GUSTI

Vi i Kista - - KULTUR -

Lätt­läst bok­cir­kel på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Ett språk­kafé – med böc­ker! För dig som trä­nar svens­ka. Vi pra­tar om tex­ter i grupp! Nu ska vi lä­sa ”En herr­gårds­sä­gen” av Sel­ma La­ger­löf. Läs boken hem­ma. Kom se­dan till Rin­ke­by bib­li­o­tek. Vi pra­tar om boken till­sam­mans. Väl­kom­na! Häls­ning­ar Ingrid Jo­hans­son på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Frå­gor? Ingrid.ka­rin. jo­hans­son@stock­holm.se. Bok­cir­keln sker i sam­ar­be­te med ABF Stock­holm. Tid: 14.30–15.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.