ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - KULTUR -

Läx­hjälp

Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum er­bju­der gra­tis läx­hjälp var­je ons­dag kl 17.00–19.00 på Husby bib­li­o­tek. Ing­en för­an­mä­lan. För al­la åld­rar. Väl­kom­men!

Gra­tis ju­ri­disk råd­giv­ning

Råd­giv­ning­en kan fås på bå­de ara­bis­ka samt svens­ka. Ing­en för­bok­ning. Du får kö­lapp på plats från kl 17.15. Plats: Husby bib­li­o­tek. Kl 17.30–19.00. Ons­da­gar 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.