MER Tens­ta mark­nad

Vi i Kista - - KULTUR -

mark­nad an­ord­na­des förs­ta gång­en re­dan 1988, och när den var som störst ha­de den över 20 000 be­sö­ka­re. För­u­tom mu­sik, mat och mark­nads­stånd blir det ock­så de­batt och spo­ken word.

mark­nad drar igång re­dan på fre­da­gen den 2 sep­tem­ber, kl 16– 23, och lör­da­gen den 3 sep­tem­ber, kl 11–23. På sön­da­gen är det ing­en mark­nad.

TENS­TA ÅRETS GÄC­DA- FES­TI­VA­LEN

hål­ler till i Spånga by och på­går un­der lör­da­gen kl 15–18, för barn och barn­fa­mil­jer, kl 18– 21 för ung­do­mar. Gäc­da, som ut­ta­las ut­an att bok­sta­ven c hörs, be­ty­der fest på (ira­kisk) ara­bis­ka, och är skri­vet med svensk-so­ma­lisk stav­ning. (Allt en­ligt Omar Ab­di­ri­zak.)

mer på tensta­mark­nad.com

LÄS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.