FY­RA TIPS FÖR ATT MINS­KA WHIPLAS­H­SKA­DOR

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Hu­vud­stö­det ska va­ra in­ställt så att he­la hu­vu­det har stöd.

Hu­vud­stö­det ska op­ti­malt nå upp till hjäs­sa. Sitt nä­ra hu­vud­stöd och rygg­stöd. Om man hin­ner se i back­spe­geln att man kom­mer bli påkörd bak­i­från ska man pres­sa hu­vu­det mot hu­vud­stö­det. Men in­te vri­da hu­vu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.