Lätt­läst bok­cir­kel/ Ea­sy Re­a­ding Book Club

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ett språkcafé – med böc­ker! För dig som vill trä­na svens­ka! A lan­gu­age café with books. Förs­ta till­fäl­let är onsdag 7 sep­tem­ber kloc­kan 14.30–16.00. Läs boken Da­ri­as sti­gar av Em­ma-Ida Jo­hans­son hem­ma. Du kan lå­na boken på bib­li­o­te­ket. Vi pra­tar om boken till­sam­mans. Frå­gor? Skic­ka ett mail till: tan­ja. ap­pel­berg@stock­holm.se. Varmt väl­kom­na! Tid: 14.30–16.00. Plats: Hus­by bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.