ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... skrev vi om boken ”Reg­net luk­tar in­te här” – Du­raid Al-Kha­mi­sis bok­de­but. Boken be­ly­ser vil­ka ris­ker män­ni­skor som flyr från ett land och ett liv tar för att kun­na ta sig till Sve­ri­ge och Eu­ro­pa. Men ock­så hur svårt det är att bör­ja ett nytt liv i ett nytt land.

FO­TO: ELIN NORDLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.