Moské­byg­get vid Rin­ke­by al­lé

Vi i Kista - - NYHETER -

Stads­bygg­nads­kon­to­ret har sagt nej till byg­get av moskén.

– Ing­et nytt har hänt, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, ord­fö­ran­de i Isla­mis­ka för­bun­det. Sam­ma för­slag har god­känts av po­li­ti­ker­na 2013. Jag är in­te oro­lig.

An­led­ning­en till att byg­get in­te har kom­mit igång är att det sak­nas peng­ar. När stads­dels­för­valt­ning­ens hus revs 2009 fick Isla­mis­ka för­bun­det till­trä­de till tom­ten. Men det förs­ta för­sla­get till mos­ké ra­ta­des av stads­dels­för­valt­ning­en. De upp­ma­na­de för­bun­det att vän­da sig till en ny ar­ki­tekt.

– Det gjor­de vi och det kos­ta­de oss skjor­tan. Det för­sla­get god­kän­des ef­ter fle­ra tu­rer, men kun­de in­te byg­gas i tid.

Bygg­lo­vet mås­te sö­kas om ef­ter två år, och det är vad som hän­der nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.