MER Tens­ta dan­sar

Vi i Kista - - NYHETER -

er­bju­der gra­tis dans för tje­jer mel­lan 13-19 år i Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by. (Det kom­mer även fin­nas dans­un­der­vis­ning på Hju­set, fri­tids­går­den i Hjuls­ta, när re­no­ve­ring­en ef­ter bran­den är klar.) Där kan de trä­na Dan­ce­hall (en dans­stil från Ja­mai­ca) och oli­ka Stre­et­dan­cesti­lar med er­far­na dan­sa­re och pe­da­go­ger. Inga för­kun­ska­per krävs, ut­an det en­da som be­hövs är kär­lek, vil­ja och lust till dans.

”Tens­ta dan­sar” på­går mel­lan 12-25 sep­tem­ber och er­bju­der var­je dag fö­re­ställ­ning­ar och works­hops i al­la möj­li­ga dans­sti­lar. Fri en­tré.

STREETSTAR SIS­TERS DANSFESTIVALEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.