Tens­ta Dan­sar

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Årets Tens­ta Dan­sar går av sta­peln mån­da­gen den 12/9 och hål­ler på tills sön­da­gen den 25/9. Vi kom­mer ha fö­re­ställ­ning­ar & works­hops för al­la åld­rar – för­sko­lan, låg-, mel­lan- och hög­sta­di­et samt gym­na­si­et! Allt är gra­tis! Väl­kom­na! För mer in­for­ma­tion be­sök http:// www.tensta­dan­sar.se/.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.