Works­hop: Allt är en be­rät­tel­se

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Var med och pro­va på munt­ligt be­rät­tan­de med Uni­que Sto­ry­tel­ling, un­der led­ning av Si­bon Ka­bir och Fa­raz Has­sas. Works­ho­pen he­ter ”Allt är en be­rät­tel­se” och rik­tar sig till dig mel­lan 15 och 25 år. Krä­ver inga ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter. Väl­kom­men! Tid: 12–16. Plats: 10/9 Hus­by bib­li­o­tek, 11/9 Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.