Dans­sa­ga

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men att dan­sa loss med Mek­ka! Kom och lyss­na på sa­gor och dan­sa loss. Boken vi lä­ser är ”Knac­ka på!” av An­na-Cla­ra Tid­holm. Bo­ka gär­na ti­der för för­sko­lor på te­le­fon­num­mer: 08-508 30 615. Max an­tal: 18 barn per till­fäl­le. För dig som är 2 år på Tens­ta bib­li­o­tek. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.