Do­ma­r­at­tack av­bröt match

Vi i Kista - - SPORT -

FOT­BOLL. Olym­pi­acos FC var på väg att slå topp­ri­va­len Rin­ke­by Utd med 1-0. Men mat­chen hann att av­bry­tas in­nan full tid. En­ligt Olym­pi­acos hem­si­da blev en av lin­je­män­nen at­tac­ke­rad av en åskå­da­re, var­på mat­chen av­bröts. För­bun­det har in­te med­de­lat hur mat­chen kom­mer att slu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.