Ska­da sät­ter stopp för Mutum­ba

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

På en U21-match ny­li­gen var olyc­kan fram­me för Ör­gry­tes Mar­tin Kayon­go-Mutum­ba. Ef­ter en krock med en mot­stån­dar­mål­vakt blev ska­dad så all­var­lig – att Rin­ke­by­so­nen nu mis­sar res­ten av sä­song­en.

Det är me­nis­ken och kors­ban­det i knät som ta­git stryk. Mar­tin, som skrev på för Öis i som­ras, ska­da­de sig un­der en match med klub­bens U21-lag.

– Han blev över­körd av en mål­vakt i en U21-match. Det är ing­et man kan skyd­da sig från. Jag li­der med Mar­tin (...) som bli­vit lång­tids­ska­dad. Det är hans kar­riär som tar stryk. Sen är det klart att det in­te är bra för mig el­ler Öis hel­ler men jag tän­ker mest på kil­lar­na, sä­ger Öis-trä­na­ren Mar­cus Lantz till Gö­te­borgspos­ten.

Öis-lä­ka­ren Erik Nex­born sä­ger att man än­nu in­te be­stämt om det blir ope­ra­tion för 31-åri­ga Kayon­go-Mutum­ba.

– Vi får dis­ku­te­ra hur vi ska gö­ra nu. Men oav­sett vad så blir det re­hab i minst sex må­na­der. Vi tar be­slut in­om kort. Re­hab­ti­den be­ror på om vi gör ett in­grepp el­ler in­te. Det är en dis­kus­sion mel­lan ki­rur­ger­na och Mar­tin, sä­ger Nex­born.

– Oav­sett vad så är det trå­kigt för Mar­tin. Han är trött, led­sen och besvi­ken.

Kayon­go-Mutum­ba hann att spe­la sju mat­cher och gö­ra två mål för Öis.

Han är trött, led­sen och besvi­ken.

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

SJU. Mar­tin KayongoMutum­ba hann att spe­la sju mat­cher för sin nya klubb in­nan han ska­da­de knät.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.