ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... skrev vi om nye stads­dels­di­rek­tö­ren i Kis­ta-Rin­ke­by, Pa­trik Derk. När vi skul­le stäm­ma träff med ho­nom på tor­get ut­an­för folk­hög­sko­lan i Kis­ta blev den spon­ta­na kom­men­ta­ren att ”dit hit­tar jag in­te!”. Men nu har han bli­vit varm i klä­der­na och i kom­man­de num­mer be­rät­tar vi vad han tän­ker, kän­ner och tyc­ker ef­ter förs­ta året på job­bet.

FOTO: IDA NILSING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.