Fest på Rin­ke­by­strå­ket

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Rin­ke­by­strå­ket in­vigs fre­da­gen den 30 sep­tem­ber kloc­kan 14-19. In­vig­ning­en star­tar på By­tor­get då sta­dens po­li­ti­ker med­ver­kar. Un­der da­gen gäs­tas sce­nen av Cher­rie, Nas­sim Al Fa­kir, Tens­ta Go­spel’s Joy­ful No­i­se och dj Choco Ca­nel.

Längs Rin­ke­by­strå­ket ord­nas ak­ti­vi­te­ter he­la ef­ter­mid­da­gen och bu­ti­ker­na har er­bju­dan­den och täv­ling­ar. För bar­nen nns an­sikts­mål­ning, hopp­borg och basket. Läs mer på www.rin­ke­byst­ra­ket.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.