An­hö­rig­vec­kan 3-9 ok­to­ber

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Du som stöd­jer, vår­dar el­ler hjäl­per nå­gon i din om­giv­ning gör en vik­tig in­sats. Nu ar­ran­ge­rar Stock­holms stad en vec­ka för dig! Det blir fö­re­läs­ning­ar, råd­giv­ning och må-bra-ak­ti­vi­te­ter. Läs mer på stockholm.se/an­ho­rig

vec­kan el­ler ring Ma­rie Svärd, an­hö­rig­kon­su­lent i Rin­ke­by-Kis­ta på te­le­fon

08-508 01 899.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.