Upp­lev bil­fria ga­tor

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Sön­dag 18 sep­tem­ber ar­ran­ge­rar Stock­holms stad I stan ut­an min bil som är en Det kom­mer att va­ra bil­fritt i om­rå­det kloc­kan 09.00–18.00. Al­la, sto­ra som små, bjuds in att upp­le­va in­nersta­den på ett trev­li­ga­re och an­norlun­da sätt i det bil­fria om­rå­det kring ci­ty och Gam­la stan. På Ström­ga­tan kloc­kan 10.00–16.00 bju­der sta­den dess­utom på ak­ti­vi­te­ter och täv­ling­ar för al­la åld­rar. Där kan du tes­ta parkour, låd­cy­kel, spinn­cy­kel, cy­kel­sko­la för barn, gui­da­de tu­rer och myc­ket mer. Väl­kom­na!

Läs mer om da­gen på stockholm. se/ ista­nu­tan­min­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.