Sa­gor på so­ma­lis­ka på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Finns det nå­got mer un­der­bart än att för­flyt­ta sig in i sa­gans ma­gis­ka värld? På Hus­by bib­li­o­tek kan barn ibland få kom­ma in på bib­li­o­te­ket en halv­tim­me in­nan vi öpp­nar och lyss­na på sa­gor på so­ma­lis­ka. Från 3 år. Tors­dag 22 sep­tem­ber kl 09.30. Sa­gostun­den på­går cir­ka 30 min. An­mä­lan görs på te­le­fon­num­mer. 08-508 30 505. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.