Med­ve­ten kon­sum­tion

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Hur kan jag skyd­da mi­na barn och mil­jön från skad­li­ga ke­mi­ka­li­er? För­e­ning­en Med­ve­ten kon­sum­tion gäs­tar språkcafé­et Svens­ka med ba­by. Björn Jensén från för­e­ning­en sam­ta­lar, ger in­spi­ra­tion och av­lu­tar med en dis­kus­sion. Varmt väl­kom­men! Tid: 11.00–12.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.