Moskén på Rin­ke­by al­lé fick bygg­lov

Vi i Kista - - NYHETER -

Moskén i Rin­ke­by fick be­vil­jat bygg­lov. Det blev klart när stads­bygg­nads­nämn­den ha­de sitt se­nas­te mö­te.

Men be­slu­tet är in­te fast­ställt för­rän pro­to­kol­let är ju­ste­rat, vil­ket bru­kar ta cir­ka två vec­kor.

–Det är ett gläd­jan­de be­sked, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, ta­les­per­son för Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va.

IL­LUST­RA­TION: JO­HAN CELSING ARKITEKTKONTOR

BYGG­LOV. Så här kom­mer moskén på Rin­ke­by al­lé se ut om den byggs ef­ter rit­ning­ar­na. Byg­get har be­vil­jats bygg­lov på se­nas­te mö­tet i stads­bygg­nads­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.