MER Glöm in­te lö­kar­na!

Vi i Kista - - BOSTAD -

FÖR­SÖK kän­na den där spi­ran­de vår­käns­lan in­om dig och in­ve­ste­ra i näs­ta års lju­va blom­ning nu, tip­sar Ka­ta­ri­na Kihl­berg hos Od­la.nu. KROKUS, pärl­hy­a­cin­ter, vin­ter­gäck, nar­cis­ser, al­li­um, vår­stjär­nor med många fle­ra – de är som en stor på­se go­dis till träd­går­den. KÖP dem så ti­digt som möj­ligt när de dy­ker upp i bu­ti­ken och plan­te­ra så snart du kan. Då hål­ler lö­kar­na bäst kva­li­tet. PLAN­TE­RA i väl­drä­ne­rad jord, un­ge­fär tre gång­er så djupt som lö­ken är hög. Göds­la gär­na i sam­band med plan­te­ring, ex­em­pel­vis med ben­mjöl. Vatt­na or­dent­ligt di­rekt ef­ter plan­te­ring­en och in­vän­ta se­dan näs­ta vår!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.