Jeff­rey Ige blev fem­ma

Vi i Kista - - SPORT -

Kul­stö­ta­ren Jeff­rey Ige kun­de in­te åter­upp­re­pa sin suc­cé från Pa­ra­lym­pics i London 2012. Kul­stö­ta­ren från Tens­ta kom näm­li­gen fem­ma i fi­na­len, som av­gjor­des den gång­na hel­gen i Rio. Men 32-åring­en var nöjd än­då. I ett su­per­tufft start­fält stöt­te han 15,30 och ham­na­de knappt ut­an­för pal­len.

– Jag ha­de be­hövt gö­ra upp mot per­son­ligt re­kord för en me­dalj. Men det här var en jät­te­fin täv­ling med häf­tig stäm­ning och jag är nöjd med fem­te­plat­sen med tan­ke på mot­stån­det. Jag ha­de in­te kun­nat stö­ta så myc­ket läng­re än så här, sä­ger Ige till SVT sport.

Vann gjor­de Mu­ham­mad Ziy­ad Zol­ke­fli, från Ma­lay­sia, som stöt­te nytt världs­re­kord. Vin­nar­stö­ten mät­te 16.84 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.