Livsvik­tig tre­po­äng­a­re för KG

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Ga­laxy vann på lör­da­gen en vik­tig match. Ri­a­la be­seg­ra­des med 3-2 bor­ta vil­ket gjor­de att Kis­ta gick upp till kval­plat­sen i Di­vi­sion 3. Tre om­gång­ar åter­står, varav två är hem­ma, av sä­song­en. Spän­nan­de av­slut­ning för fort­satt kon­trakt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.