ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... skrev vi om en pip­pi­doc­ka som byt­tes mot en di­no­sau­rie av plast, en nal­le­björn mot en lek­saks­bil, ett pus­sel mot en bok. På Kis­ta bib­li­o­tek byt­te bar­nen gre­jer med varand­ra när det so­ci­a­la fö­re­ta­get Re­toy slog upp sin by­tes­plats dit barn kun­de kom­ma och läm­na in gam­la lek­sa­ker för att få med sig mot­sva­ran­de många nya lek­sa­ker hem.

FOTO: FRI­DA GUNNER BROOKE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.