Rät­tel­se

Vi i Kista - - NYHETER -

Kis­ta fri­tids­gård stäng­er in­te, som vi fel­ak­tigt har skri­vit i en ru­brik. Men KFUM för­lo­ra­de upp­hand­ling­en och det är Fri­tid Stock­holm AB som kom­mer att ta över drif­ten. Ett av kra­ven i upp­hand­ling­en var att öp­pet­hål­lan­det skul­le öka. Kis­ta ung­doms­gård kom­mer ha öp­pet sju da­gar i vec­kan, istäl­let för sex da­gar som ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.