GRAT­TIS

Vi i Kista - - FAMILJ -

ÄR DET NÅ­GON DU VILL UPPVAKTA?

Skic­ka gär­na ett foto, di­gi­talt el­ler van­li­ga kort. E-post: fri­da.

brooke@di­rekt­press.se el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by.

Grat­tis värl­dens fi­nas­te Sa­ga som fyl­ler 5 år den 27/9. Vi äls­kar dig! Mam­ma, pap­pa och Dan­te.

Grat­tis skol­kil­len No­el Åström som fyl­ler 7 år 25/9 öns­kar mor­mor och mor­far.

Den 26 sep­tem­ber blir vår prin­ses­sa Alexa 3 år! Stort grat­tis öns­kar mam­ma, pap­pa och lil­le­bror Char­lie.

Stort grat­tis till Victo­ria Dell­malm som fyl­ler 10 år 22 sep­tem­ber öns­kar Ela­he.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.