ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... skrev vi om att stads­dels­nämn­den i Rinkeby-Kis­ta ha­de lyc­kats pla­ne­ra in ett sam­man­trä­de sam­ti­digt som eid fi­ra­des – vil­ket kri­ti­se­ra­des från det per­spek­ti­vet att man knap­past ha­de lagt ett sam­man­trä­de på julaf­ton.

FO­TO: ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.