Öp­pet mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kl 14 har PRO Tens­ta-Rinkeby öp­pet mö­te på Tens­ta ser­vice­hus med un­der­håll­ning av Te­a­tergläd­jen (en te­a­ter­grupp på 8 per­so­ner). Kaf­fe­ser­ve­ring med gott bröd. Lot­te­ri med fi­na vins­ter. En­tré 20 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.