Jär­va Café-mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Mö­te med Hy­res­gäst­rö­rel­sens ord­fö­ran­de i Sve­ri­ge, Ma­rie Lin­der: Var ska vi bo, hur ska vi byg­ga, re­no­ve­ra och un­der­hål­la, hur ska vi ha råd att bo? Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd ar­ran­ge­rar i sam­ar­be­te med Hy­res­gäst­för­e­ning­ens Jär­va­sty­rel­se. Tid och plats: kl 18 i Hus­by träff. www.fa­ce­book.com/events/546691042190352

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.