Di­gi­tal med­bor­gar­kun­skap

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vill du lä­ra dig någ­ra enk­la knep på hur du på ett säk­ra­re sätt kan an­vän­da da­to­rer och in­ter­net? Väl­kom­men att lyss­na till och sam­ta­la med Kristo­fer Löf­gren, IT­kon­sult på Mejs­la. Al­la väl­kom­na, fri en­tré! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 17.30–18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.