Atel­jé­klub­ben på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är du mel­lan 9-12 år? Väl­kom­men till Kis­ta bib­li­o­teks atel­jé­klubb på ons­da­gar kl 15.00–16.30. Här kan du bland an­nat gö­ra eg­na be­rät­tel­ser, få bok­tips, fi­ka, tes­ta ap­par och pyss­la. Du be­hö­ver in­te an­mä­la dig in­nan. Vi ses!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.