In­sam­ling

Vi i Kista - - NYHETER -

Från 26 sep­tem­ber till 7 ok­to­ber på­går P4 Stock­holms in­sam­ling till för­mån för Värl­dens barn. Då ska lan­dets al­la 25 lo­ka­la P4-sta­tio­ner i Sve­ri­ges Ra­dio sam­la in peng­ar till al­la barns rätt till häl­sa. För­ra året sam­la­de P4 Stock­holm in över 317 000 kro­nor med hjälp av lyss­nar­na. Sam­man­lagt sam­la­des nä­ra nio mil­jo­ner in över he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.