Spän­nan­de av­slut­ning för KG

Vi i Kista - - SPORT -

FOT­BOLL. Ef­ter 3-3 mot Ene­by­bergs IF har Kis­ta Ga­laxy två po­äng ner till ne­ga­tiv kval­plats. Med en match kvar av Di­vi­sion 3 öst­ra Sve­a­land mås­te Kis­ta vin­na sista mat­chen för att va­ra helt säk­ra på att kla­ra sig kvar. Kis­ta kan även kla­ra sig vid för­lust el­ler oav­gjort om re­sul­ta­ten går Ga­laxys väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.