Cir­kel för bli­van­de po­e­ter

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Väl­kom­men till UFO – Unga för­fat­ta­re i Or­tens skri­var­cir­kel på Tens­ta bib­li­o­tek. Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta? Var­je må­nad möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Har du även en halv­fär­dig text du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och är rik­tad för dig som är 13 år och upp­åt. Vi bjus­sar på fi­ka så att du kan kon­cen­tre­ra dig på ditt skri­van­de. Mer in­fo el­ler vill du an­mä­la dig? Be­stäm­da plat­ser så mai­la el­ler ring till Tal.Lewin­sky@Stock­holm.se el­ler te­le­fon­num­mer 076-1230626. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.