Ericsson drab­bas

Vi i Kista - - NYHETER - FO­TO: AN­NE PILGRIM

MÅ­LAR. An­ne Pilgrim höll kurs i Ve­dic Art i Tens­ta. I Ve­dic Art blir man påmind om sin egen in­ne­bo­en­de vis­dom och man må­lar fritt, ut­an tan­ke på re­sul­ta­tet. Erics­sons be­spa­ring­ar in­ne­bär att 3 000 tjäns­ter i Sve­ri­ge för­svin­ner, och även de an­ställ­da i Kis­ta drab­bas. Hur många som blir av med si­na jobb i Kis­ta är än­nu inte klart, för­hand­ling­ar med fac­ket på­går.

Möj­li­gen blir en del till­verk­ning kvar i an­slut­ning till forsk­ning­en. VISS­TE DU ATT ... El­sa var det mest po­pu­lä­ra flick­nam­net på barn som föd­des 2015? Alice och Ma­ja var de namn följ­de där­ef­ter. De van­li­gas­te pojk­nam­nen är Wil­li­am, Lucas och Li­am.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.