MER Rin­ke­by

Vi i Kista - - NYHETER -

har nu 3 700 kvadrat­me­ter bu­tiksy­ta. Al­la lo­ka­ler är ut­hyr­da, men inte rik­tigt al­la har öpp­nat än­nu.

bygg­des för 47 år se­dan och har idag cir­ka 16 000 in­vå­na­re.

RIN­KE­BY­STRÅ­KET RIN­KE­BY

har fun­nits i Rin­ke­by i 40 år och fle­ra tu­sen män­ni­skor bor i de­ras lä­gen­he­ter.

FAMILJEBOSTÄDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.