GRAT­TIS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Stort grat­tis, må Al­lah be­va­rar dig, äls­ka­de Kha­di­ja som blir ett år 7 ok­to­ber öns­kar fa­mil­jen Mo­ha­med, Fardo­sa, Saa­do, Ibra­him och Su­haib.

Grat­tis vårt äls­ka­de barn­barn och hjär­te­vär­ma­re! Sop­hia fyl­ler 5 år den 14 ok­to­ber. Kram från far­far och far­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.