Lör­dags­sång på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Nytt för de små bar­nen! Ta med er bar­nen och kom till bib­li­o­te­ket för att sjunga, ram­sa och le­ka med en av vå­ra barn­bib­li­o­te­ka­ri­er! Lördag 8 ok­to­ber kl 14. För barn mel­lan 8 må­na­der och 5 år. Sångstun­den tar cir­ka 30 mi­nu­ter. Ing­en för­an­mä­lan be­hövs. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.