Atel­jé för dig som är 13–18 år

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vad? Till­sam­mans ska­par vi en atel­jé i bib­li­o­te­kets ung­doms­av­del­ning. Var­för? Gö­ra bib­li­o­te­kets ung­doms­av­del­ning till en skö­na­re plats att va­ra på. Hur? Med hjälp av färg, tyg och pär­lor. När? Mån­da­gar kloc­kan 16–17.30. Drop in. Var? Kis­ta Bib­li­o­teks ung­doms­av­del­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.