Ro­man­tisk höst­glöd

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stråken­semb­le Tens­ta Strings spe­lar mu­sik av Lil­le­bror Sö­derlund, Si­be­li­us, Men­del­sohn, Bo­ro­din, Puc­ci­ni och Pi­az­zol­la. Med­ver­kar gör An­net­te Mann­hei­mer och Ma­rie Ale­mo på vi­o­lin, Yl­va Lun­dén-Wel­den på altvi­o­lin och Anders Blom på cel­lo. Plats: Hu­vud­bygg­na­den i Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park. Tid: Kl 14. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.