Bokcafé för vux­na

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För vux­na bokäls­ka­re! Ta en fi­ka med oss och be­rät­ta om just din fa­vo­rit­bok. Vi möts någ­ra lör­da­gar un­der hös­ten och pra­tar om böc­ker. Var med du ock­så från bör­jan! Plats: Tens­ta bib­li­o­tek. Tid: 14.00–16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.