Tre­po­äng­a­re i slut­se­kun­den

Vi i Kista - - SPORT -

BASKET. Tens­ta vann sä­song­ens förs­ta di­vi­sion 2-mö­te mot gran­nar­na Akro­pol med en po­ängs mar­gi­nal, 74–73. Åt­ta se­kun­der åter­stod när lag­kap­te­nen Er­dem Bo­zat­li sat­te en tre­po­äng­a­re och på det ha­de gäs­ter­na ing­et svar.

An­nars var det en match som Tens­ta do­mi­ne­ra­de. Som mest led­de hem­ma­la­get med 16 po­äng i in­led­ning­en av fjär­de pe­ri­o­den. Att det än­då blev jämnt hand­la­de om en hel del der­byfros­sa.

– Vi har ett myc­ket in­tres­sant lag och ska de­fi­ni­tivt va­ra med i topp­stri­den, sä­ger Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos, id­rotts­an­sva­rig i Tens­ta Basket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.