160

Vi i Kista - - NYHETER -

TU­SEN

fler bor i Stock­holm idag, jäm­fört med år 2000. Det mot­sva­rar hal­va Mal­mös be­folk­ning. Högt barna­fö­dan­de och in­flytt­ning främst från ut­lan­det för­kla­rar ök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.