Fu­el to the fi­re och Par­ti­sa­nism

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tens­ta konst­hall pre­sen­te­rar i höst två ut­ställ­ning­ar, bå­da på te­mat mi­gra­tion, rot­lös­het och mi­li­ta­ri­se­ring. Me­dan Ba­bi Ba­da­lov ger sig in i språ­kets be­ty­del­se och för­än­der­lig­het för män­ni­skor på flykt, tar Na­ta­scha Sadr Hag­hig­hi­an sig an in­sti­tu­tio­na­li­se­rat våld och en sär­skild hän­del­se i Stock­holms­för­or­ten Hus­by en kväll i maj 2013. Ut­ställ­ning­en på­går 20 ok­to­ber–15 ja­nu­a­ri. Plats: Tens­ta konst­hall.

FOT O: MA GN US GLA NS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.