Byt, ska­pa och ge lek­sa­ker

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ta med lek­sa­ker du in­te le­ker med läng­re och byt till ro­li­ga­re. Du kan ska­pa nya kre­a­tio­ner av tra­si­ga lek­sa­ker och åter­vun­net ma­te­ri­al i Re­toy Lab. Det kom­mer även att fin­nas en ge-sta­tion där du har möj­lig­het att ge lek­sa­ker till barn som be­hövt fly. Här kan du ock­så le­ka och lä­ra dig mer om di­na rät­tig­he­ter. Kul för bå­de barn och mil­jö! Varmt väl­kom­na! Kl: 12–14. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.