Bakluc­ke­lop­pis

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vin­terns sto­ra bakluc­ke­lop­pis i Kis­ta gal­le­ria är till­ba­ka två sön­da­gar i höst: 16/10 & 20/11 kl 11–15! Sälj själv el­ler fyn­da på den­na sto­ra mil­jös­näl­la folk­fest där mas­sor av fi­na pry­lar by­ter äga­re. I öst­ra p-hu­set du­kas den­na lop­pis­fest upp med 150 he­la bak­luc­kor propp­ful­la med fynd! Fri en­tré för al­la fynd­sug­na! Mer in­fo, bok­ning etc www.lop­pi­stajm.se/kis­ta 0768966370.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.