Not­knix­ar­na på Öp­pet mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Rö­da Kor­sets Tenstagrupp hål­ler öp­pet mö­te kl 14 i Elins­borgs­bac­kens ser­vice­hus, sam­lings­sa­len. Med un­der­håll­ning av Not­knix­ar­na. Kaf­fe med gott bröd ser­ve­ras. Lot­te­ri med fi­na vins­ter. En­tré 15 kro­nor. Al­la hjärt­ligt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.