Rin­ke­by trea

Vi i Kista - - SPORT -

Idel seg­rar i de fy­ra sista om­gång­ar­na var otill­räck­ligt för att Rin­ke­by Uni­ted skul­le spö­ka till det för topp­la­gen i di­vi­sion 5 nor­ra. Jär­fäl­la för­sva­ra­de med mar­gi­nal se­rie­se­gern och Olym­pi­acos höll un­dan mot Rin­ke­by i kam­pen om andra­plat­sen. Ef­ter der­by­för­lus­ten mot Rin­ke­by föll Hus­by FF i två mat­cher till och slu­ta­de fy­ra i ta­bel­len.

FO­TO: ANDERS EK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.